onsdag 7 maj 2014

Och nu lite reklam

Det finns platser kvar på Handarbetats Vänners Skolas kvällskurs, Konstsömnad fortsättning III.

Jag har ansvaret för innehållet av denna kurs och vill gärna att den blir av. Sprid gärna detta i era nätverk av broderivänner. Krav är att man har kunskaper i broderi men man behöver nödvändigtvis inte ha gått HV's broderikurser.

Konstsömnad, forts. III

Vi har utvecklat en fördjupningskurs i konstsömnad. I den här kursen får du möjlighet att ytterligare bygga vidare på dina kunskaper i konstsömnad. Du får göra en konstsömnadsresa med gästlärare som tar dig med till olika kulturer både inom och utanför Sveriges gränser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar