fredag 20 oktober 2017

Korsstygnet och att brodera 'ingenting'

Korsstygnet. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nybörjarstygnet. Jag gjorde mitt första korsstygnsbroderi (1978) efter en förlaga från Clara Waever. Jag fick lära mig att baksidan var viktig. Den skulle ha lika tydlig jämn struktur som framsidan. Inga knutar. 
Stygnet har en lång historia och använts sedan 1500-talet, från yttäckande mönster till budskap. Ofta med mycket färg. Vilken förlaga som helst går att brodera och det passar utmärkt i vår (sönder)pixlade värld. Många finner strukturen och upprepningen provocerande, andra tycker att bildvärlden är det.

Om några dagar tar jag emot mitt mästarbrev vilket jag firar med att sömma extra mycket ett tag. För 20 år sedan jag bestämde mig för att bli konstbrodös och ta gesällbrev i yrket. I samband med det tog jag oavsiktligt avstånd från korsstygnet. Jag har hävdat att jag inte broderar korsstygn. Å andra sidan broderar jag inte just heller, jag syr. Men det skapar ibland kommunikationsproblem.  

En konversation kan se ut så är:
NN: vad gör du (läs: vad är du)?
Jag: Jag är konstbrodös
NN: ?
Jag: alltså, jag broderar
NN: Jaha! korsstygn? (man ser att personen har förstått och i samma ögonblick får en bild av vad jag broderar)
 NN: Så vad broderar du? Rosor? (kunde lika gärna varit katter eller kaniner)

Så som svar på den frågan svarar jag nu och en tid framöver (januari 2018)
- Nej, jag broderar ingenting.'Utan titel'
Jag kommer att brodera åtta vita korsstygnsark, ca: 40x60 cm. 


De vita arken känns som ett reningsbad, en upprättelse för att jag försummat korsstygnet så länge.  
Föreställningarna om motiv och färg är utsuddade. Stygnet i sig har en tydlig struktur där varje kryss är en byggsten, som i monokrom upprepning bildar ett eget konstnärligt uttryck. 
Kanske är baksidan med knutar och lösa trådar framsidan.


Det gängse sättet för hantverkare är att utföra ett arbete utifrån en specifik skiss eller förlaga. Teknik och material väljs utifrån skissen. Hur blir det om man vänder på ordningen? Tekniken och materialet finns redan där och bilden eller motivet kommer efter.

Vad händer om vi angriper korsstygnet från andra hållet? Först den broderade ytan, sedan appliceras formen. Går det att bortse från stygnets struktur och se det broderade tyget som vilken vitt blankt ark som helst, nog så svårt att angripa? Eller ger den färdiga strukturen nya infallsvinklar på ett broderi vi har förutfattade meningar och bilder av?

Jag har bollat frågan vidare till åtta form-färgmästare för att bearbeta det vita arket vidare.
Resultatet kommer att visas på Fiberspace i april 2018. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar