söndag 30 november 2014

'Ledtrådar' på Etnografiska Museet

LEDTRÅDAR - SKAPANDE BRODERI MÖTER VÄRLDEN

Med nål och tråd har människor dekorerat och broderat tillvaron i alla tider och i alla former. Några av alla dessa tusen och åter tusen stygn har kommit till våra magasin genom årens lopp. Nu inspirerar de igen, till nya handgrepp, former och upplevelser.
Utställningen visas från den 30 november 2014 till den 11 januari 2015.
Utställningen Ledtrådar, som producerats i samarbete med föreningen Skapande Broderi i Stockholm, är ett steg i vårt arbete att sammanföra människor med våra samlingar, låta föremålen omtolkas och inspirera.
Från en workshop har föreningen Skapande Broderi Stockholm studerat samlingarna i utställningen Magasinet under ledning av Giuliana Gabbanelli, museets verkstadspedagog. Här visar vi resultatet och vi hoppas att detta ger nya ledtrådar till våra samlingar i Magasinet.
"- Vi har alla upptäckt det meditativa i broderiet. Man kommer in i ett flow….och så är det fantastiskt roligt också!" Asta Levinson-Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar