torsdag 29 augusti 2013

Tambursöm i storformat

Re Rag Rug VIII

Den ser vit och lätt ut men vi kommer nog att få namnet till 'Off-pist' för det var hårt arbete och ingen utstakad bana. Armar och axlar har protesterat så broderiet har dragit ut på tiden.

Vi ville ha tjocka stygn så materialet är i tjockaste laget för stramaljen. Nu skall vi bara se om vi lyckas spänna ut det.


28 augusti 2013

Broderisemiarium i Kristiansstad


Inspiration och fritt broderi, 18-19 okt, Kristianstad

Välkommen till två dagar, där vi riktar strålkastarna mot det fria broderiet, i ett försök att fånga dess långsamma melodi och upptäcka handens avtryck i bilden. I broderiet prövas finmotoriken i stor koncentration och där är långsamma rörelser nödvändiga. Det ger ett betydelsefullt och viktigt tillstånd i kontrast till den allt snabbare takten i samhället. Seminariet syftar till att inspirera och väcka lusten för fritt broderi till liv.
Som inspiratörer och föreläsare har vi bjudit in olika konstnärer. De är utvalda och medverkar på grund av sin expertis, sin excellens och sina högklassiga verk. De är inbjudna för att dela med sig av sina tankar, berättelser från skapandeprocessen och för att inspirera dig till egna utflykter med nål och tråd. De håller också i olika workshops.
I seminariet lyfter vi också fram ett intressant material ur Östra Skånes Hemslöjdsförenings arkiv. Skisser, mönster och modeller till broderi, framtagna av olika formgivare under åren 1950–1970. Vi studerar sam- lingarna på nära håll, samtalar kring hur man arbetade som formgivare då, vilka källorna till inspiration var och vilken status broderiet hade.
Seminariet vänder sig till dig som tycker om att brodera, och komma vidare i ditt eget skapande och hitta nya vägar till inspiration. Det passar också som fortbildning för dig som arbetar inom kultursek- torn, som konstnär eller konsthantverkare, oavsett material.

PLATS:Regionmuseet i Kristianstad
TID: start fre 18 oktober kl 09.00 slut lör 19 oktober 17.00
KOSTNAD: 2.700 kronor. I priset ingår fem föreläsningar, två valbara workshops inkl allt material, förmiddags- och eftermid- dagsfika, två luncher och buffé på fredagkvällen.
Om du har, ta med ditt eget syskrin med olika nålar, sax, sybåge, vax osv.
ANMÄLAN: Till Skånes Hemslöjsförbund senast 27 sept. Begränsat antal platser.
När vi tagit emot din anmälan får du en bekräftelse och en faktura på deltagaravgiften. Det går endast att anmäla sig till HELA seminariet, inkl kaffe och måltider.
INFORMATION: Annhelén Olsson, 070-211 43 93 eller annhelen.olsson@hemslojd.org

Program  

Fredagen den 18 oktober09.00 – 09.30 Registrering, kaffe och smörgås
09.30 – 10.00 Seminariet inleds av Maria Jehander Andersson, 1:e antikvarie Regionmuseet och Annhelén Olsson, länshemslöjdskonsulent Skånes Hemslöjdsförbund
10.00 – 11.00 Inspiration och eget skapande: Föreläsning av Jan-Erik Holst, konstnär
11.00 – 12.00 Berättelser från mitt broderiliv: Föreläsning av Suzy Strindberg, textilkonstnär
12.00 – 13.00 Lunchsoppa med bröd, kaffe
13.00 – 16.00 Workshop inkl eftermiddagsfika
16.00 – 17.30 Hemslöjdens formgivare – 50 och 60-talet inspirerar oss idag: Tillsammans gör vi en djupdykning i Östra Skånes Hemslöjdsförenings arkiv, för att titta på skisser, mönster och modeller till fritt broderi, framtagna av olika formgivare under 1950 – 60  talet. Samlingarna visas under samtal mellan Barbro Nyberg, fd länshemslöjdskonsulent i Skåne, Karin Jönsson, formgivare åt Kristianstad läns hemslöjdsförening under 1950 – 70 -tal och Annhelén Olsson, länshemslöjdskonsulent i Skåne.
18.30 Buffé serveras i Café Miro

Lördagen den 19 oktober
09.00 – 10.00 Med nål och tråd som konstnärligt uttrycksmedel: Föreläsning av Annika Wahlström, textilkonstnär och student.
10.00 – 10.30 Förmiddagskaffe
10.30 – 11.30 Ett samtal kring broderiets möjligheter: Föreläsning av Maria Silverhjelm, textilkonstnär och universitetslektor.
11.30 – 15.30 Workshop med avbrott för lunch
12.00 Lunch
15.30 – 16.30 Varför broderar jag? Föreläsning av Kerstin Jacobsson
16.30 – 17.00 Sammanfattande avslutning och eftermiddagskaffe

Valbara workshops:

Workshop 1. Synvillor och skuggspel i tyllHär får du prova på att arbeta med tyll, som du aldrig gjort tidigare. Många nya och experimentella idéer prövas. Du arbetar med allt från kompositioner av lager på lager i olika färger, till tredimensionella former och visuella effekter. Ledare: Katarina Evans

Workshop 2. Skapa nya bilder i återbrukInspirerad av föremål i din omgivning, som du möter eller använder i din vardag undersöker du form och låter färgen glöda i stygn av silkes eller bomullstråd på slitet ädelt linne i servettstorlek. Ditt broderi berättar om ditt förhållande till tingen 2013. Ledare: Maria Silfverhielm

Workshop 3.Hemliga berättelser och solklara budskap – konsten att ge dina broderier en meningI denna workshop delar Kerstin Jakobsson med sig av sina kunskaper om de dolda berättelserna i gamla textilier, och inspirerar dig till att ge broderier inte bara en vacker yta utan också ett budskap, din egen berättelse. Ledare: Kerstin Jakobsson

Workshop 4. Strikt på måfåSpring med nål tråd och sax. Stannar du upp hinner tvivlet och tvärsäkerheten ifatt och biter dig i trådändan. Gå vilse. Om du vet vart du är på väg är du helt fel ute. Ytan är strikt avgränsad och gränsen är till för att överskridas. Endast en färg är tillåten, förutom vid trådbyte. Upprepa men repa inte upp. När nålen bryter ytan måste den direkt ner igen, den måste ha tyg för att kunna andas. Lösdriveri är raka vägen. Först vid kaffedags är det tillåtet att stanna upp och välja riktning, absolut inte innan dess. Ledare: Annika Wahlström

Workshop 5. Långsamhetens lovBrodera böljande, frodiga landskapsbilder med små, små stygn tillsammans med Suzy och ta del av hennes erfarenheter från ett långt konstnärsliv. I lin och silke växer grönskan sakta fram. Lusten är det viktiga! Ledare: Suzy Strindberg

Medverkande

Jan – Erik Holst, Everöd
Jan-Erik Holst, är konstnär som arbetar med akvarell och olja som uttrycksmedel. Han är utbildad på konstskolan i Kristianstad samt Gerlesborgsskolan i Stockholm och har även varit verksam som pedagog och lärare på olika konstskolor.
” Influenserna har varit många men främst har målare som Matisse och Klee fört in mig på vägar där färgen och bildytans disponering varit den dominerande faktorn.
Mitt intresse för mönster och ornament föddes när jag kom i kontakt med den orientaliska konstens rika värld, där främst de Persiska miniatyrerna och bokillustrationerna gjort stora intryck på mig. Orientaliska mattor, men även skånska rölakan (mönster och bildvävnader från 1800-talet) har påverkat mig i mitt sökande efter bildytans rytm och förgrening.
Jag jobbar alltid till klassisk musik som har kommit att bli en del av den skapande processen. Min bildvärld har sin källa i barndomens fantasivärldar och möjligheter att på en vit yta få något spännande att växa fram som jag inte visste fanns där”.
Det gäller att lyssna på bruset i pappret.
Suzy Strindberg, StockholmSuzy Strindberg, är textilkonstnär med lång erfarenhet som ”under de senaste två decennierna har broderat synnerligen små bilder föreställande frodigt grönskande landskap. Stygnen är minimala i storlek”. Citat ur utställningskatalogen till Slow-Art på Nationalmuseum 2012.
”Att brodera egna bilder har jag velat göra sedan tonåren. Mycket inspirerad av Edna Martin och Sten Kaupis fria broderier. Jag började tidigt prova mig fram med garner och trådar. Gick på kurser. Inspiration till mina bilder fann jag framför allt från min barndoms somrar på Gotland och senare i livet på Öland. Dessutom har 5 år i Singapore och resor i grannländerna öppnat mina ögon för de intrikata och färgrika textiler, som även i dag görs i byar runt i Sydost-Asien. Men den verkliga knuffen framåt fick jag på 70-talet då jag träffade textilkonstnär Ulla Schumacher-Percy. Hon blev min lärare och mentor. Ulla fick mig att se och våga vara friare. Med henne fick mitt broderande en annan dimension.
Jag får ofta frågan: varför detta tidsödande broderande, när man så mycket fortare kan måla en bild? Mitt svar är att garner och trådar lever sitt eget liv. De adderar något mycket väsentligt i mitt skapande. Trådarnas olika kvalitet, grovlek och glans gör att jag kan få fram så många fler nyanser och strukturer. Jag kan lägga trådar över varann och på det sättet få fram en tredimensionell effekt. Jag får alltid pröva mig fram och ofta börja om på nytt.
Att brodera är en härlig utmaning.
Slutligen tillkommer något mycket väsentligt. Lugnet. Att sitta stilla med mitt broderi är en ynnest. Det gör mig lycklig. Tiden står still”.
Annika Wahlström, SkövdeAnnika Wahlström, studerar en masterutbildning på programmet Textil-Kläder-Formgivning vid HDK, Konsthantverk och design Steneby, Göteborgs Universitet. Annika är en ung, spännande student, som kommer att bli en riktigt stor textilkonstnär, ifall hon fortsätter att gå sin egen väg. Hon tilldelades Broderiakademins stipendium 2011. Med bl a motiveringen
”Annika Wahlström visar i sina broderier både en skicklighet inom själva hantverket broderi och en bredd i sina val av motiv och berättelser”.
Hon berättar själv ”Jag arbetar helst med text och tråd. Broderiets långsamhet passar ändamålet. Textilens traditionsbörda blir en bra motvikt. Texten är både precis och oprecis. Jag tycker om känslan av information. Känslan av att det kan finnas något viktigt inom räckhåll.”
Annika Wahlström intresserar sig för det mänskliga behovet att förstå, kartlägga, mäta och klargöra. Hon arbetar oftast med broderi men också andra textila och icke-textila material och tekniker. Just nu syr hon kartor.
Maria Silfverhielm, Stockholm
Maria Silfverhielm är textilkonstnär, utbildad på Kostfack. Hon är universitetslektor i formgivning vid Linköpings Universitet och har tidigare arbetat som rektor för Handarbetets Vänners skola i Stockholm. Maria är en engagerad och mycket efterfrågad personlighet som deltar i många kulturella sammanhang. Hon har utfört offentliga uppdrag för Statens Konstråd, Stockholms läns landsting, Svensk kyrkan samt privata näringslivet
När Maria broderar använder hon helst återbrukade textilier som gamla linneservetter, handdukar och lakan. ”Det är viktigt att utveckla en känsla för vad som är möjligt att göra av det material man har.  Att låta materialets struktur och kvalitet bli en del som styr själva skapandet. Att återknyta till generationers känsla av hushållningstanke”.
Maria har arbetat mycket med att utforska vilken betydelse färgerna har, och inte minst vilken betydelse lusten att brodera har. Hon har gjort så många fantastiska broderier. Katedralernas skimrande glasfönster, mosaikerna i Ravenna, renässansens prakt – allt framkallas och lyser igenom i hennes bilder.
Kerstin Jakobsson, HarlösaKerstin Jakobsson har sitt ursprung på den skånska landsbygden och arvet från tidigare generationers textila skapande blir allt viktigare för henne.
Efter ett helt yrkesliv som bildkonstnär kallar hon sig numera för ”Fine Art Cowgirl” och involverar allt fler i sitt skapande genom internationella konstprojekt. Den röda tråden i hennes skapande är kvinnors kreativitet och hennes senaste textila projekt hette ”Art, the hard way to kill dolls”
Kerstin har också en verksamhet som är inriktad på att skapa konst för andliga rum. Verksamheten innefattar allt från traditionell kyrkotextil med hög kvalitet till samtidskonst i formen av art performance för kyrkorum. Dessa olika uppdrag har gett henne möjligheten av samverka med många församlingar, både i Sverige och utomlands.
Katarina Evans, Stockholm
Katarina Evans, är konstbrodös och produktutvecklare. Hon broderar yrkes/hantverksmässigt och för skojs skull. Katarina är utbildad Hemslöjdskonsulent på Handarbetets Vänner, har arbetat på ateljéerna Libraria Konsthantverk AB, och HV Ateljé samt arbetat med enskilda broderiuppdrag (Uppsala Domkyrka, 2011) och Krokoms nya kyrka, 2013)
Hon arbetade mellan 2001 och 2012 inom textilindustrin som produktutvecklare och produktionskoordinator för Linum AB.
Katarina är en av initiativtagarna till återbruks- och handarbetsprojektet  ”Do Redo – Konsten att slakta en tröja”. Samarbetet med Katarina Brieditis har nu lett vidare till projektet ”Re Rag Rug”, som är ett experimentellt designprojekt, där de tillsammans utvecklar 12 trasmattor i 12 olika tekniker utan att använda vävstol. Mattorna kommer att visas på Färgfabriken i Stockholm under tiden den 16-27 oktober 2013

torsdag 22 augusti 2013

Utvandrare: Lotta Helleberg

'Blurring the Lines' heter detta verk av Lotta Helleberg, svensk textilkonstnär bosatt i USA.

Som poesi tycker jag och påminner oss om att hösten närmar sig.Märkningar av två enögda damer

Min farmor hade ett glasöga, som hon till vår (när vi var barn) skräckblandad förtjusning, ibland tog ut för att rengöra.

Hon var inte en handarbetande dam men att hon fick för sig att märka handdukarna när hon var närmare 80 och synen sviktade även på det andra ögat!
Min mamma är nu också enögd... nu har detta varken med farmor eller haddukarna att göra men blev en liten historia.

Jag tycker mycket om de här handdukarna, mammas fina rödvita med hennes initialer som ogift från 50-talet och farmors färgglada från 80-talet.
Den ena strävar efter att vara perfekt men det är svårt. Den andra bryr sig inte alls.
Båda skeva och fria på sitt vis- imperfektionens estetik som är så tilltalande.

tisdag 20 augusti 2013

Bonader från 90-talet

Jag har varit norröver, i Jämtland och träffat min kompis Ingela Fredell, Hemslöjdskonsulent. Vi var kurskollegor på HV Skola och Högre Hemslöjdsutbildningen (någon gång på 90-talet...).

Jag broderade mycket då och det var bokstäver och bonader som gällde ett tag och jag skapade ett alfabet inspirerat av graffiti. De använde jag till bonader med, en del har jag publicerat tidigare. Roligt var det att se de igen för med tiden glömmer man.

Ingela brukade alltid fråga saker skulle 'bli', nyttomänniska som hon är.
Men det behöver inte bli något, provlappar fyller sin funktion som prov, kanske blir de inte något alls i slutändan. Hon fick iallafall en liten lapp med frågan och den sitter nu på hennes anslagstavla som en påminnelse av våra diskussioner.


På Länskulturen i Östersund hänger ett par andra bonader i temat motsägelser:


'It's expensive to look this cheap' (Dolly Parton)


It's expensive to look this cheap, detalj. Stjälksöm på vita line. 
Tyll i application samt paljetter på hög.


Less is More (Fyra lager röd syntettyll i ramen)

Less is More, detalj. Stjälksöm, på vitt linne. Paljetter på ramen av röd syntettyll. 
Less is More, även i förhållande till tid?

torsdag 15 augusti 2013

Kantiljer hittade!

Hittade kantiljerna, finns i ett antal fina färger! Och ett litet påbörjat broderi. Ska bli ett armband kanske?lördag 10 augusti 2013

Letar kantiljer, hittar humlor.

Letar febrilt efter lagret med kantiler men hittar istället en liten ask med trädgårdshumlor... (med spröt av kantiljer). Får släppa ut dem i det fria.

Sytråd och ullgarn på vitt linne. Blandade tekniker.


söndag 4 augusti 2013

'Delad glädje'

Tidningen Hemslöjd har under sommaren haft en broderitävling: Hur gör man ett broderi som räddar världen? Världen som är så stor!
Jag har haft den frågan med mig under sommaren och det har blivit två 'utkast' till ett tredje broderi. 
Det måste ju handla om att förmedla ett budskap och min första tanke var helt enkelt att göra en bonad med lämpligt budskap som skulle kunna användas till en mönsterförlaga.

Bonader från 1900-talets första hälft handlar om kärlek och vänskap, folkbildning och fostran och de påminner oss om att vi skall vara snälla.
Alla varsamt broderade och med de grundläggande uppmaningarna, utan ironi, om hur vi gör vår omvärld bättre (kanske inte rädda hela världen).
Jag har tagit fast på de bonader som handlar om att vara kärleksfull, snäll och omtänksam, steg ett i att rädda världen och satt ihop alla till ett.


Bäst att säga, jag deltar inte i tävlingen men frågan satte igång mina broderier och det är jag
tacksam för!


'Delad glädje 1/3' är det första utkastet, broderad med Moulinegarn på en urtvättad linneservett. Fin men inte bra nog att göra fler bonader av så därför ihopskrynklad som ett papper.

'Delad bonad 2/3' nästa försök, på samma typ av servett är lite starkare men fortfarande med tydligt skissartat och handskrivet uttryck. Fortfarande inte tillräckligt

'Delad Glädje 3/3' blir nästa steg- Jag funderar på hur jag skall använda broderiutkasten till en större och mer välkomponerad bonad. Den skulle i sin tur kunna bli en materialsats eller x antal maskinbroderade bonader till försäljning.