torsdag 29 augusti 2013

Broderisemiarium i Kristiansstad


Inspiration och fritt broderi, 18-19 okt, Kristianstad

Välkommen till två dagar, där vi riktar strålkastarna mot det fria broderiet, i ett försök att fånga dess långsamma melodi och upptäcka handens avtryck i bilden. I broderiet prövas finmotoriken i stor koncentration och där är långsamma rörelser nödvändiga. Det ger ett betydelsefullt och viktigt tillstånd i kontrast till den allt snabbare takten i samhället. Seminariet syftar till att inspirera och väcka lusten för fritt broderi till liv.
Som inspiratörer och föreläsare har vi bjudit in olika konstnärer. De är utvalda och medverkar på grund av sin expertis, sin excellens och sina högklassiga verk. De är inbjudna för att dela med sig av sina tankar, berättelser från skapandeprocessen och för att inspirera dig till egna utflykter med nål och tråd. De håller också i olika workshops.
I seminariet lyfter vi också fram ett intressant material ur Östra Skånes Hemslöjdsförenings arkiv. Skisser, mönster och modeller till broderi, framtagna av olika formgivare under åren 1950–1970. Vi studerar sam- lingarna på nära håll, samtalar kring hur man arbetade som formgivare då, vilka källorna till inspiration var och vilken status broderiet hade.
Seminariet vänder sig till dig som tycker om att brodera, och komma vidare i ditt eget skapande och hitta nya vägar till inspiration. Det passar också som fortbildning för dig som arbetar inom kultursek- torn, som konstnär eller konsthantverkare, oavsett material.

PLATS:Regionmuseet i Kristianstad
TID: start fre 18 oktober kl 09.00 slut lör 19 oktober 17.00
KOSTNAD: 2.700 kronor. I priset ingår fem föreläsningar, två valbara workshops inkl allt material, förmiddags- och eftermid- dagsfika, två luncher och buffé på fredagkvällen.
Om du har, ta med ditt eget syskrin med olika nålar, sax, sybåge, vax osv.
ANMÄLAN: Till Skånes Hemslöjsförbund senast 27 sept. Begränsat antal platser.
När vi tagit emot din anmälan får du en bekräftelse och en faktura på deltagaravgiften. Det går endast att anmäla sig till HELA seminariet, inkl kaffe och måltider.
INFORMATION: Annhelén Olsson, 070-211 43 93 eller annhelen.olsson@hemslojd.org

Program  

Fredagen den 18 oktober09.00 – 09.30 Registrering, kaffe och smörgås
09.30 – 10.00 Seminariet inleds av Maria Jehander Andersson, 1:e antikvarie Regionmuseet och Annhelén Olsson, länshemslöjdskonsulent Skånes Hemslöjdsförbund
10.00 – 11.00 Inspiration och eget skapande: Föreläsning av Jan-Erik Holst, konstnär
11.00 – 12.00 Berättelser från mitt broderiliv: Föreläsning av Suzy Strindberg, textilkonstnär
12.00 – 13.00 Lunchsoppa med bröd, kaffe
13.00 – 16.00 Workshop inkl eftermiddagsfika
16.00 – 17.30 Hemslöjdens formgivare – 50 och 60-talet inspirerar oss idag: Tillsammans gör vi en djupdykning i Östra Skånes Hemslöjdsförenings arkiv, för att titta på skisser, mönster och modeller till fritt broderi, framtagna av olika formgivare under 1950 – 60  talet. Samlingarna visas under samtal mellan Barbro Nyberg, fd länshemslöjdskonsulent i Skåne, Karin Jönsson, formgivare åt Kristianstad läns hemslöjdsförening under 1950 – 70 -tal och Annhelén Olsson, länshemslöjdskonsulent i Skåne.
18.30 Buffé serveras i Café Miro

Lördagen den 19 oktober
09.00 – 10.00 Med nål och tråd som konstnärligt uttrycksmedel: Föreläsning av Annika Wahlström, textilkonstnär och student.
10.00 – 10.30 Förmiddagskaffe
10.30 – 11.30 Ett samtal kring broderiets möjligheter: Föreläsning av Maria Silverhjelm, textilkonstnär och universitetslektor.
11.30 – 15.30 Workshop med avbrott för lunch
12.00 Lunch
15.30 – 16.30 Varför broderar jag? Föreläsning av Kerstin Jacobsson
16.30 – 17.00 Sammanfattande avslutning och eftermiddagskaffe

Valbara workshops:

Workshop 1. Synvillor och skuggspel i tyllHär får du prova på att arbeta med tyll, som du aldrig gjort tidigare. Många nya och experimentella idéer prövas. Du arbetar med allt från kompositioner av lager på lager i olika färger, till tredimensionella former och visuella effekter. Ledare: Katarina Evans

Workshop 2. Skapa nya bilder i återbrukInspirerad av föremål i din omgivning, som du möter eller använder i din vardag undersöker du form och låter färgen glöda i stygn av silkes eller bomullstråd på slitet ädelt linne i servettstorlek. Ditt broderi berättar om ditt förhållande till tingen 2013. Ledare: Maria Silfverhielm

Workshop 3.Hemliga berättelser och solklara budskap – konsten att ge dina broderier en meningI denna workshop delar Kerstin Jakobsson med sig av sina kunskaper om de dolda berättelserna i gamla textilier, och inspirerar dig till att ge broderier inte bara en vacker yta utan också ett budskap, din egen berättelse. Ledare: Kerstin Jakobsson

Workshop 4. Strikt på måfåSpring med nål tråd och sax. Stannar du upp hinner tvivlet och tvärsäkerheten ifatt och biter dig i trådändan. Gå vilse. Om du vet vart du är på väg är du helt fel ute. Ytan är strikt avgränsad och gränsen är till för att överskridas. Endast en färg är tillåten, förutom vid trådbyte. Upprepa men repa inte upp. När nålen bryter ytan måste den direkt ner igen, den måste ha tyg för att kunna andas. Lösdriveri är raka vägen. Först vid kaffedags är det tillåtet att stanna upp och välja riktning, absolut inte innan dess. Ledare: Annika Wahlström

Workshop 5. Långsamhetens lovBrodera böljande, frodiga landskapsbilder med små, små stygn tillsammans med Suzy och ta del av hennes erfarenheter från ett långt konstnärsliv. I lin och silke växer grönskan sakta fram. Lusten är det viktiga! Ledare: Suzy Strindberg

Medverkande

Jan – Erik Holst, Everöd
Jan-Erik Holst, är konstnär som arbetar med akvarell och olja som uttrycksmedel. Han är utbildad på konstskolan i Kristianstad samt Gerlesborgsskolan i Stockholm och har även varit verksam som pedagog och lärare på olika konstskolor.
” Influenserna har varit många men främst har målare som Matisse och Klee fört in mig på vägar där färgen och bildytans disponering varit den dominerande faktorn.
Mitt intresse för mönster och ornament föddes när jag kom i kontakt med den orientaliska konstens rika värld, där främst de Persiska miniatyrerna och bokillustrationerna gjort stora intryck på mig. Orientaliska mattor, men även skånska rölakan (mönster och bildvävnader från 1800-talet) har påverkat mig i mitt sökande efter bildytans rytm och förgrening.
Jag jobbar alltid till klassisk musik som har kommit att bli en del av den skapande processen. Min bildvärld har sin källa i barndomens fantasivärldar och möjligheter att på en vit yta få något spännande att växa fram som jag inte visste fanns där”.
Det gäller att lyssna på bruset i pappret.
Suzy Strindberg, StockholmSuzy Strindberg, är textilkonstnär med lång erfarenhet som ”under de senaste två decennierna har broderat synnerligen små bilder föreställande frodigt grönskande landskap. Stygnen är minimala i storlek”. Citat ur utställningskatalogen till Slow-Art på Nationalmuseum 2012.
”Att brodera egna bilder har jag velat göra sedan tonåren. Mycket inspirerad av Edna Martin och Sten Kaupis fria broderier. Jag började tidigt prova mig fram med garner och trådar. Gick på kurser. Inspiration till mina bilder fann jag framför allt från min barndoms somrar på Gotland och senare i livet på Öland. Dessutom har 5 år i Singapore och resor i grannländerna öppnat mina ögon för de intrikata och färgrika textiler, som även i dag görs i byar runt i Sydost-Asien. Men den verkliga knuffen framåt fick jag på 70-talet då jag träffade textilkonstnär Ulla Schumacher-Percy. Hon blev min lärare och mentor. Ulla fick mig att se och våga vara friare. Med henne fick mitt broderande en annan dimension.
Jag får ofta frågan: varför detta tidsödande broderande, när man så mycket fortare kan måla en bild? Mitt svar är att garner och trådar lever sitt eget liv. De adderar något mycket väsentligt i mitt skapande. Trådarnas olika kvalitet, grovlek och glans gör att jag kan få fram så många fler nyanser och strukturer. Jag kan lägga trådar över varann och på det sättet få fram en tredimensionell effekt. Jag får alltid pröva mig fram och ofta börja om på nytt.
Att brodera är en härlig utmaning.
Slutligen tillkommer något mycket väsentligt. Lugnet. Att sitta stilla med mitt broderi är en ynnest. Det gör mig lycklig. Tiden står still”.
Annika Wahlström, SkövdeAnnika Wahlström, studerar en masterutbildning på programmet Textil-Kläder-Formgivning vid HDK, Konsthantverk och design Steneby, Göteborgs Universitet. Annika är en ung, spännande student, som kommer att bli en riktigt stor textilkonstnär, ifall hon fortsätter att gå sin egen väg. Hon tilldelades Broderiakademins stipendium 2011. Med bl a motiveringen
”Annika Wahlström visar i sina broderier både en skicklighet inom själva hantverket broderi och en bredd i sina val av motiv och berättelser”.
Hon berättar själv ”Jag arbetar helst med text och tråd. Broderiets långsamhet passar ändamålet. Textilens traditionsbörda blir en bra motvikt. Texten är både precis och oprecis. Jag tycker om känslan av information. Känslan av att det kan finnas något viktigt inom räckhåll.”
Annika Wahlström intresserar sig för det mänskliga behovet att förstå, kartlägga, mäta och klargöra. Hon arbetar oftast med broderi men också andra textila och icke-textila material och tekniker. Just nu syr hon kartor.
Maria Silfverhielm, Stockholm
Maria Silfverhielm är textilkonstnär, utbildad på Kostfack. Hon är universitetslektor i formgivning vid Linköpings Universitet och har tidigare arbetat som rektor för Handarbetets Vänners skola i Stockholm. Maria är en engagerad och mycket efterfrågad personlighet som deltar i många kulturella sammanhang. Hon har utfört offentliga uppdrag för Statens Konstråd, Stockholms läns landsting, Svensk kyrkan samt privata näringslivet
När Maria broderar använder hon helst återbrukade textilier som gamla linneservetter, handdukar och lakan. ”Det är viktigt att utveckla en känsla för vad som är möjligt att göra av det material man har.  Att låta materialets struktur och kvalitet bli en del som styr själva skapandet. Att återknyta till generationers känsla av hushållningstanke”.
Maria har arbetat mycket med att utforska vilken betydelse färgerna har, och inte minst vilken betydelse lusten att brodera har. Hon har gjort så många fantastiska broderier. Katedralernas skimrande glasfönster, mosaikerna i Ravenna, renässansens prakt – allt framkallas och lyser igenom i hennes bilder.
Kerstin Jakobsson, HarlösaKerstin Jakobsson har sitt ursprung på den skånska landsbygden och arvet från tidigare generationers textila skapande blir allt viktigare för henne.
Efter ett helt yrkesliv som bildkonstnär kallar hon sig numera för ”Fine Art Cowgirl” och involverar allt fler i sitt skapande genom internationella konstprojekt. Den röda tråden i hennes skapande är kvinnors kreativitet och hennes senaste textila projekt hette ”Art, the hard way to kill dolls”
Kerstin har också en verksamhet som är inriktad på att skapa konst för andliga rum. Verksamheten innefattar allt från traditionell kyrkotextil med hög kvalitet till samtidskonst i formen av art performance för kyrkorum. Dessa olika uppdrag har gett henne möjligheten av samverka med många församlingar, både i Sverige och utomlands.
Katarina Evans, Stockholm
Katarina Evans, är konstbrodös och produktutvecklare. Hon broderar yrkes/hantverksmässigt och för skojs skull. Katarina är utbildad Hemslöjdskonsulent på Handarbetets Vänner, har arbetat på ateljéerna Libraria Konsthantverk AB, och HV Ateljé samt arbetat med enskilda broderiuppdrag (Uppsala Domkyrka, 2011) och Krokoms nya kyrka, 2013)
Hon arbetade mellan 2001 och 2012 inom textilindustrin som produktutvecklare och produktionskoordinator för Linum AB.
Katarina är en av initiativtagarna till återbruks- och handarbetsprojektet  ”Do Redo – Konsten att slakta en tröja”. Samarbetet med Katarina Brieditis har nu lett vidare till projektet ”Re Rag Rug”, som är ett experimentellt designprojekt, där de tillsammans utvecklar 12 trasmattor i 12 olika tekniker utan att använda vävstol. Mattorna kommer att visas på Färgfabriken i Stockholm under tiden den 16-27 oktober 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar