torsdag 25 april 2019

Unchartered waters - tulle embroidery circumnavigates

’Outforskat vatten – tyllbroderiet gör en världsomsegling’

I utställningen bjuds en upptäcktsresa med nål och tråd i materialet tyll. Det är broderier stora och små. Det största i form av en världskarta, det minsta frimärkes-stort. Broderier som utforskar yta, struktur, lager-på-lager och de för tyll – och spetssömmar karakterisktiska genombrutna ytorna som skapar ljus och skuggeffekter. Broderier där avigsidan är lika mycket del av arbetet som framsidan. 

Temat för utställningen är hav och vatten - och vad som lever under ytan. 
Medutställare är studenter på HV Skolas sömnadsutbildning och Livstycket Design- och kunskapscenter i Tensta.      

Nedan bilder på ett axplock av de broderier som visas i utställningen.


Provkarta - Världshaven broderadedubbla lager nylontyll, blandade garner. Hand- och  maskinbroderi 
The Big Picture –skuggspel av de broderade ytorna              
De gamla portoloanerna inspirerar i sina berättar om en tid då världen var outforskad. De visade farleder över haven och illustrationer av varelser och vidunder som man trodde fanns under ytan. Provkartan är en upptäcktsresa med nål och tråd i materialet tyll. Världskartan där haven utgör ett motiv som ger stora ytor att utforska med stygn. De små stygnen blir en provkarta där teknikerna testas vidare i storformat. Det är dubbla lager tyll med olika stygnkombinationer för hand och med maskin. Skuggan av de olika stygnen bildar en helhet- den stora bilden.

Våg- japanguld på tyll, maskinbroderi
Det ligger i broderiets natur att arbeta i mindre skala.  Stygn är små och tar tid att göra.  Jag är konstbrodös, med mästarbrev i konstsömnadsyrket, och som konsthantverkare vill jag hitta nya sätt att använda material och teknik. Ofta sker sökandet efter nya uttryck att arbeta vidare med  i form av mindre provlappar men tankar på det stora broderiet finns alltid med. Likaså att det lilla broderiet ska kunna ta plats i det stora rummet. 
Utmärkande för tyllbroderiet är ett konturbroderi med trädda stygn i nätet. Genom att använda tyllen som en varp, och utnyttja dess hexagonformade nätstruktur, kan trädningarna göras i olika riktningar  och i upprepning ’väva’ olika ytmönster.

Färgkarta- Nylontyll och moulinégarn     
Rosa Vågor - Nylontyll, japanguld. Maskinbroderi, smockteknik
Kalejdoskop – Spetssömmar  av studenter på HV Skola:Anna von Böttmer, Malin Dahlberg, Jocelyn van Dahl, Erica Regen, Linnea Åhl och Johanna Eklund
Mussla av Jocelyn van Daal


Och… Alla fiskar i havet av Livstycket


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar